Het Glas

Voor we gaan proeven moet er nog iets gebeuren. Hoewel er veel te vertellen is over La Champagne (de streek) en le champagne (de drank) kan dat nog heel even wachten. Over het champagneglas moet er echter wel vast wat verteld worden. Een eerste indruk is belangrijk, daarom moet het glas wel direct goed zijn. Allereerst, het moet groter zijn dan je misschien gewend bent. En het moet een ‘flute’ zijn, een enigszins langwerpig model. Maar wel met een licht bolling die naar boven toe wat meer gesloten wordt. Waarom ‘moet’ dat allemaal zul je denken. Je kunt champagne ook uit een mok drinken natuurlijk maar dan verlies je wel een groot gedeelte van de geur, smaak en beleving. Ik zal uitleggen waarom de genoemde eigenschappen van belang zijn.

  • groot – dan blijft er veel ruimte in het glas over om de geur vast te houden. En, belangrijk, de neus moet in het glas passen. Proeven is ook ruiken. En ruiken is ook proeven.
  • flute – dit geeft een kleiner volume, en een kleiner oppervlak. De koolzuur vervliegt relatief snel dus schenk vaker in met kleinere volumes.
  • lichte bolling – ook hierdoor blijft de ‘neus’ beter in het glas hangen.

Vroeger werd ook wel de ‘coupe’ gebruikt, een laag, breed model. Dat we dat niet meer gebruiken is logisch als je bovenstaande eigenschappen bekijkt. Maar een glas champagne bestellen in Frankrijk doe je nog wel door ‘une coupe de champagne’ te vragen.

Magnifico Flute

Enfin, welk glas komt hiervoor in aanmerking? Ik heb voorlopig twee tips. Allereerst de Luigi Bormioli Magnifico Flute. Een hele mond vol, klinkt ook lekker chic maar is makkelijk verkrijgbaar, niet overmatig duur en een super glas van loodvrij kristal met een mooie lange steel. Echt een aanrader, dus voor je gaat drinken, ren naar de Blokker of surf naar Bol.com en koop dit glas.

Tip: Schenk een glas van dit formaat ongeveer tot de helft vol.

Mijn tweede favoriet is de Riedel Vinum XL Vintage Champagne. Excellent glas, evenals de Luigi Bormioli vaatwasser bestendig maar nu ook met een degelijke DIN normering (maar niet breek-proof dus niet samen met de vaat van de hele week in de machine zetten). Wel lekker aan de prijs dit glas, maar de Riedel mensen moet ook een boterham verdienen zullen we maar denken.

English


Nederlands

Before we do some tasting something else has to be taken care of. Although there is much to tell about La Champagne (the region) and le champagne (the drink), that can wait for a little more. However, something about the champagne glass needs to be told. A first impression is important, so the glass must be good from the start. First of all, it must be bigger than you may be used to. And it must be a “flute”, a somewhat elongated model. But with a light bulge that becomes more closed upwards. Why ‘must’ we do all of that you may think. You can also drink champagne from a mug of course, but you will lose a lot of the flavor, taste and experience. I will explain why the mentioned properties are of importance.

  • Large – plenty of space left in the glass to hold the aroma. And important, your nose must fit into the glass. Tasting is also smelling. And smelling is also a tasting.
  • Flute – this gives a smaller volume and a smaller surface area. The carbon dioxide evaporates relatively fast so it’s better to pour more often in smaller volumes.
  • Slight bulging – to keep the bouquet into the glass.

In the past, the ‘coupe’ was also used, a low, wide model. The fact that we do not use it is logical if you look at the above properties. However, ordering a glass of champagne in France is still done by asking for “une coupe de champagne”.

Magnifico Flute

Anyway, which glass is eligible for this? I have two tips for the time being. First of all, the Luigi Bormioli Magnifico Flute. A whole mouthful, it sounds nice and chic but is easily available, not excessively expensive, and a super glass of lead-free crystal with a beautiful long stem. Really recommended, so before you go for a drink, go to the Walmart or surf to Amazon.com and buy this glass.

Tip: Fill a glass of this size to a little under half full.

My second favorite is the Riedel Vinum XL Vintage Champagne. Excellent glass, just as the Luigi Bormioli it is dishwasher proof but now also with a solid DIN standard (but not break-proof so do not put in the machine with a 7-days load of pots and pans). It has a hefty price tag, but the Riedel people have to earn a sandwich as well I guess.

Terug naar blog